Ақпарат

  • Бухгалтерлік есеп
    және қаржылық есептілік саласындағы
    ақпараттық сервисі

  • Жеке кабинет

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы № 467 бұйрығымен белгіленген есептілік негізінде кәсіби бухгалтерлердің, бухгалтерлердің аккредиттелген кәсіби ұйымдарының және бухгалтерлерді кәсіби сертификаттау жөніндегі аккредиттелген ұйымдардың тізілімдерін қалыптастыру, жүргізу және жариялау.


Оларды өзектендіру үшін тізілімдерге қолжетімділік уәкілетті органның, бухгалтерлердің аккредиттелген кәсіби ұйымдарының және бухгалтерлерді кәсіби сертификаттау жөніндегі ұйымдардың қызметкерлеріне қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсы арқылы, оларда берген электрондық цифрлық қолтаңба болған кезде беріледіҚазақстанның Ұлттық куәландыру орталығы .

Тізілім

Кәсіби бухгалтерлер

Бухгалтерлер ұйымдары

Сертификаттау жөніндегі ұйымдар

БЕЙНЕ НҰСҚАУЛЫҚ

ҚҰҚЫҚТЫҚ БАЗА

Бухгалтерлік есеп
және қаржылық есептілік саласындағы
ақпараттық сервисі
Пайдаланушы келісімі
Құпиялылық саясаты

1993 - © Әзірлеуші “Ақпараттық-есептеу орталығы” АҚ
14